shape
shape
shape
shape

MULTIPL SKLEROZDA
GÜNCEL TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

  • 23 Mayıs 2023
  • Online

0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Davet

DAVET MEKTUBU

Sayın meslektaşlarım, Türk Nöroloji Derneği’nin değerli üyeleri,

Türk Nöroloji Derneği Multipl Skleroz (MS) Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ‘Multipl Sklerozda Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Kursu’ 23 Mayıs 2023 günü online olarak yapılacaktır. Kursumuzda MS tedavisinde en güncel yaklaşımların gözden geçirilmesi ve sunulması arzusundayız.

MS demiyelinizan, inflamatuar ve akson hasarı ile seyreden santral sinir sistemi hastalığıdır. Tanı ve tedavi usulleri açısından hızlı gelişmelerin olduğu bir alandır. Özellikle son dönemlerde, hemen her yıl, yeni tedavi seçeneklerinin eklendiği bir durum söz konusudur. Dünyada ve ülkemizde devam eden ve/veya henüz sonuçlanan çok sayıda faz çalışması MS hastalığı için devam etmektedir.

Kurs kapsamında MS tanı aşamasındaki ve takip dönemindeki tedavi planlamalarını gözden geçirmek ve bilgilerimizi güncellemek hedeflenmiştir. MS tedavisi konusunda bilgilerini güncellemek isteyen, katkıları ve deneyimlerini paylaşmak isteyen tüm meslektaşlarımızı sempozyumumuzda görmekten büyük bir mutluluk duyacağız.

Katılım ve katkılarınızla bilimsel olarak daha verimli hale gelecek olan kursumuzda buluşmak üzere sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Hüsnü Efendi
Türk Nöroloji Derneği MS Çalışma Grubu Moderatörü